המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים תארח את הכנס השנתי של האגודה הגאוגרפית הישראלית שיתקיים במהלך חג החנוכה. הכנס יעמוד בסימן שנת ה 90 שנה לפתיחתה של האוניברסיטה העברית ויכלול אירועים לציון המאורע.

הכנס יכלול מושבי מליאה עם הרצאות אורחים מחו"ל, מושב מליאה שיוקדש לעיר ירושלים, מושבים מקצועיים שייצגו את תחומי המחקר הגאוגרפיים השונים, מושבים של שולחנות עגולים בהם יידונו נושאי תכנון, פיתוח עירוני וסביבה שעל סדר היום הציבורי, סדנאות בתחום הגיאואינפורמטיקה, ובסוף היום השני של הכנס ייערך ערב לבוגרי המחלקה.

אנו מזמינים את עמיתינו הגאוגרפים ואת אלה העוסקים בתחומים קרובים ליטול חלק פעיל בכנס. המושבים יתקיימו בימים ראשון ושני 13-14 בדצמבר (א' – ב' טבת, נר שביעי ושמיני של חנוכה). הסיורים יתקיימו במקביל לימי הכנס עצמו.

דמי תשלום לכנס:

  סטודנטים מורים (ביה"ס) גמלאים רגיל
תשלום מראש 75 50 100 250
תשלום ביום הכנס 75 100 150 300

לטופס ההרשמה והנחיות לאופן התשלום אנא לחץ כאן

תנאי ביטול
במקרה של ביטול השתתפות בכנס, יש לשלוח הודעה למייל: iga2015huji@gmail.com
דמי הרישום יוחזרו במלואם במידה והודעת הביטול תתקבל עד לתאריך 24/11/2015 לכל המאוחראורחים מחו"ל בכנס האגודה
בכנס האגודה הגאוגרפית הישראלית ישתתפו מספר מרצים מוזמנים אשר יתנו הרצאות במושבי המליאה של הכנס, יערכו סדנאות וייקחו חלק במושבי הכנס.

פרופ' Michael Batty
University College London
החוקר תהליכים עירוניים באמצעות מודלים ממוחשבים.


פרופ' Jürg Luterbacher
University of Giessen
חוקר שינויי אקלים בעבר, בהווה ובעתיד ואת השפעתם על האדם.


פרופ' יוחנן קושניר
Columbia University
חוקר שינויי אקלים, תנודות אקלימיות והשפעתן על טמפ', משקעים וסערות ברחבי העולם.


פרופ' מוקי חקלאי
University College London
חוקר יישומי GIS ו Citizen Science, ואת השימוש של הציבור בטכנולגיות מרחביות.


בנוסף, למרצים המוזמנים, ייקחו חלק במושבי הכנס מרצים נוספים המגיעים מאוניברסיטאות מחוץ לישראל, ביניהם:

פרופ' Ambe J Njoh
University of South Florida
החוקר נושאים של פיתוח, מדיניות וממשל במדינות מתפתחות.


פרופ' Götz Kaufmann
Freie Universität Berlin
החוקר נושאים של גלובליזציה, צדק סביבתי, פיתוח בר קיימא ושינויי אקלים.


בברכה,
הוועדה המארגנת: פרופ' נעם לוין, פרופ' אפרת מורין, פרופ' ערן פייטלסון, פרופ' דני פלזנשטיין, פרופ' רוני אלנבלום, ד"ר גלית כהן-בלנקשטיין
המחלקה לגאוגרפיה, האוניברסיטה העברית