בכנס האגודה הגאוגרפית התשע"ו 46 מושבים מקבילים. בנוסף יתקיימו בכנס ארבעה מושב מליאה ויוצעו מספר סיורים וסדנאות לבאי הכנס.

תוכנית של מושבי הכנס וההרצאות מצורפת כאן
ספר התקצירים המלא של הכנס מצורף כאן

במושב המליאה הראשון ירצה פרופ' University College London) Michael Batty) על The New Science of Cities.

במושב המליאה השני שייערך בתום היום הראשון בימק"א ירצו פרופ' University of Giessen) Jürg Luterbacher) ופרופ' יוחנן קושניר (Columbia University) על נושאים של פליאו-אקלים ושינויי אקלים במזרח הים התיכון ובכלל.

במושב המליאה השלישי תתקיים ישיבת המליאה של האגודה הגאוגרפית.

מושב המליאה הרביעי בתום היום השני יוקדש לנושא תחבורה ופיתוח ירושלים הרב-תרבותית, כאשר בפאנל ישתתפו נציגים של גופי התכנון והממשל ונציגי ציבור.

לאחר מכן ייערך מפגש בוגרים של המחלקה לגאוגרפיה של האוניברסיטה העברית לציון 65 שנים למחלקה לגאוגרפיה.

הסיורים והסדנאות פתוחים למשתתפי הכנס ע"י הבעת עניין בהשתתפות בהרשמה מראש לכתובת המייל של הכנס: iga2015huji@gmail.com

הסיורים המוצעים בכנס:
  • ד"ר אסף זלצר - סיור על תולדות האוניברסיטה העברית, יום א', 13:30-15:00
  • פרופ' נעם שובל - סיור לדגם טופוגראפי חדש של ירושלים במחלקה לגאוגרפיה - יום א', 15:30-16:30
  • דר' מני נוימן – סיור בגן הבוטני, יום ב' 11:00-12:30
  • תחרות ניווט ספורטיבי בקמפוס – יום ב', 13:15-14:15


  • הסדנאות המוצעות בכנס:
  • יאיר גרינברגר - סדנת ממ"ג לתלמידי-מחקר: ניתוח תופעות מרחביות באמצעות איסוף מתקדם של מידע ברמת הפרט, יום א', 13:30-15:00
  • יאיר גרינברגר - סדנת ממ"ג למורים: שימוש בכלי ממ"ג מבוססי-רשת בהוראת הגיאוגרפיה, יום ב', 9:00-10:30
  • פרופ' מוקי חקלאי - (Citizen Science: theory, practice and policy (including case studies from UK & Germany, יום ב', 9:00-12:30
  • (להרשמה לסדנה זו, יש להרשם אצל ד"ר גלית בלנקשטיין-כהן: g.c.b@mail.huji.ac.il)